/ Category / Jeta Shpirtërore

Jeta Shpirtërore

At Thadheu i Vitovnicës MENDIME
12/03/2015
    Jeta jonë varet nga lloji i mendimeve që kultivojmë. Nëse mendimet tona janë të paqëshme dhe të qeta,…
29/07/2014
                      Një eksperiencë edukuese pas vdekjes   Sa njerëz në…
22/09/2013
Një murg i bekuar agjiorit, jerondi Avgustin Rusi (1882-1965), ishte shumë i virtytshëm, shumë i përulur dhe shumë luftarak. Dikur…