/ Category / Misteret e kishës Ortodokse

Misteret e kishës Ortodokse

    “Pendohuni” tha Zoti! Pendohuni vazhdimisht .Nuk tha pendohuni vetëm një herë,vetëm për një orë ose për një ditë…
  Një oficer dërgoi në Malin e Shenjtë nipin e tij në manastirin e Shën Dionisit.Djali kishte jetuar ashtu si…
  Pse para një prifti?  Në ​vitet e hershme në kishë të krishterët  rrëfe​nin mëkatet e tyr​e​ para gjithë Kishës,njeri…
    Misteri i Mirosjes kryhet menjëherë mbas atij të Pagëzimit,mbledhur të dy në të njëjtin rit.Ai që kryen misterin,episkopi…
    ZHYTJA E TRIHERËSHME Zhytja në ujë konsiderohet nga Kisha një porosi e vetë Krishtit.Bëhet tre herë :1" Në…
                                                                          NUNINëpërmjet veprimit të Shpirtit të Shenjtë,nuni bëhet në pagëzim "At Shpirtëror ",sepse shpirti është mbi mishin.Kështu nunët bëhen më…
      Misteri i pagëzimit, është një nga shtatë misteret e Kishës së Shenjtë Orthodhokse.Gjatë këtij riti të lashtë,një…