/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Diela V Llukait Të dashur besimtarë!Ungjilli i shenjtë në tërësinë e tij megjithëse është shkruar përpara dy mijë vitesh,…
  Nga Miron Çako Dhe ashtu siç ai bekoi Abrahamin “Zoti e ka bekuar shumë zotërinë tim, që është bërë…
   I thashë disa mjekëve që diskutonin për anestizitë që bëjnë për operacionet:"Anestizia e ngasjeve ka pasoja të dëmshme tek…
"A do të dish se kush rënkon vazhdimisht dhe i  vjen keq për veten? Se kush ka gjithnjë grindje dhe…
  "Atë që dëshironi që t'ju bëjnë njerëzit juve,bëjuani ju të tjerëve"Sa të krishterë vallë tregojnë kujdes dhe bazohen te…
    “Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij dhe le të ngrerë kryqin…
  "Kryqi ruajtësi i gjithë botës,Kryqi bukuria e Kishës Kryqi fuqia e mbretërve,Kryqi mbështetja e besimtarëve Kryqi lavdia e ëngjëjve…
  Pasioni i smirës është i përhapur në cdo kohë dhe moshë.Zakonisht zhvillohet që nga moshat më të vogla.....Shën Vasili…
Nëpërmjet shërimit të fëmijës të demonizuar ,Zoti ynë Jesu Krisht na mëson forcën e madhe që ka besimi,lutja dhe kreshmimi.Ky…
  "Kini guxim,mos u frikësoni "Në Ungjillin e sotshëm shohim qartë dashurinë dhe kujdesin e Zotit Jesu Krisht për nxënësit…