/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Është gabim i rëndë pedagogjik t’u flasim shumë hapur fëmijëve të vegjël për demonët, sepse fëmija sapo dëgjon se…
    "Perëndia e do atë që bën bamirësi" thotë Apostull Pavli. E do atë që jep me dëshirë dhe…
  Llk.8:5-15 Duke interpretuar paravoline e Ungjillit të sotshëm,Zoti flet për katër kategori njerëzish. Në kategorinë e parë bëjnë pjesë…
    Ungjilli sipas Lukait 7:11-16 Apostulli: Letra e Dytë për Korinthasit 6:1-10   Të dashur besimtarë! Ungjilli i sotëm…
  Të sillesh me të afërmin tënd me zemër të pastër,me dashurinë që ushqen për veten. Kështu është e mundur…
    “Siç doni t’ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni atyre po ashtu” (Llk.6:31). I qartë dhe me mesazhe…
  Kjo e diel e parë e Llukait na flet për thirrjen e nxënësve të parë të Zotit. Gjithashtu na…
  Si e gjykojmë ne vlerën e një ore katekizmi? Është shumë më tepër e rëndësishme që fëmijët të lënë…
  Pasazhi i Ungjillit: Ungjilli sipas Markut 8:34-9:1 Pasazhi i Apostullit: Letra për Galatinët 2:16-20   Kjo e Dielë për…
  “Kryqi ruajtësi i gjithë botës,Kryqi bukuria e Kishës Kryqi fuqia e mbretërve,Kryqi mbështetja e besimtarëve Kryqi lavdia e ëngjëjve…