/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Të gjitha më lejohen, por jo të gjitha sjellin dobi; të gjitha më lejohen, po jo të gjitha ndërtojnë.…
      Mattheu 4:18-23 Ungjillori Matthe në Ungjillin e sotshëm  na tregon se si Zoti Jesu Krisht thirri pranë…
  -"Në një fshat jetonte një grua besimtare e cila hubi djalin e saj të vetëm dhe iu ankua Perëndisë:"Unë…
Të nderuar etër, të nderuar besimtarë! Të dielën e sotme Kisha ua ka dedikuar të gjithë shenjtorëve në mbarë botën…
  Kisha e Shenjtë e Krishtit është udhëtimi drejt shenjtërimit me qëllim arritjen në Mbretërinë e Bekuar të Atit,Birit dhe…
  Të ruhemi nga mëkatet tona dhe jo nga mëkatet e të tjerëve.Të gjithë ne gjykojmë njëri-tjetrin dhe për këtë…
   Një asket,duke parë padrejtësinë që bëhej në botë,i lutej Perëndisë dhe i kërkonte ti tregoj arsyen përse njerëzit e…
       “Atë i shenjtë, ruaji në emrin tënd ata, që më dhe, që të jenë NJË si ne”…
  (Joani 9:1-38) Krishti u ngjall! Rabbi, cili mëkatoi, ky apo prindërit e tij, që të lindë i verbër? (Jn.…
  Dikur jetonte një grua e varfër e cila për çdo gjë thosh:Lavdi Perëndisë".Afër saj jetonte një i pasur që…