Kreshma
21/02/2017
  Kreshma është dhuratë e çmuar e Perëndisë,një ligj që vjen nga lashtësia dhe që u mbajt si trashëgim dhe…
  (Mt.25:31-46) 31 Edhe kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, edhe gjithë engjëjt e shenjtë bashkë…
E Shtuna e shpirtrave
18/02/2017
  Që nga vetë fjala kuptojmë se kjo ditë i është përkushtuar të fjeturve (të vdekurve), shpirtrave të tyre. Njeriu…
    Kur shikoni një njeri që ka shumë ankth dhe është i dëshpëruar,kur nuk i mungon asgjë, ta dini…
  Mos u përpiq të kurosh një të keqe me një të keqe tjetër.Mos tento ta kalosh kundërshtarin në të…
  O biri im! Mos e harro atë që të kam mësuar,mbaji mend udhëzimet e mia!Duke vepruar kështu,do të kesh…
  "Nuk ekzistojnë  njerëz më të lumur se ata që kanë "kapur frekuencën" me stacionin qiellor dhe janë në kontakt…
  Për të pritur së më mirë periudhën e Kreshmëve të mëdha që fillon pas dy javësh, Kisha e Shenjtë…
  (Llk .15:11-32) 11Përsëri tha: Një njeri kishte dy bij. 12Edhe më i vogli nga ata i tha të atit:…
    Jeromartiri i lavdëruar i Krishtit Vlashi, lindi në Azinë e Vogël në krahinën e Pontit dhe jetoi në…