12/05/2016
Duhet të tregohemi të dhembshur ndaj të varfërve dhe fatkeqëve. Etërit dhe ndriçuesit e mëdhenj të kishës gjatë gjithë jetës…
  Shën Kirili dhe Shën Metodi lindën në Selanik dhe emrat e tyre ishin Kostandin dhe Mikail.Ishin djemtë e ushtarakut Leondo.Mikaili…
  Pendohem do të thotë :nuk bëj  më jetën që nuk është e pëlqyer nga Perëndia.Jesu Krishti nuk i trembet…
    Krishti me shumë të krishterë vepron si me Thomain:Në fillim i pret të shohin,të kuptojnë dhe më pas…
    (Joani.20:19-31) 19Në atë ditë pra, të parën e javës, si u ngrys, edhe dyert ishin mbyllur atje ku…
06/05/2016
  Lutje që e Tërëshenjta Mari të të mbrojë Virgjëreshë e Tërëshenjtë Perëndilindëse,mbulomë dhe ruajmë mua shërbëtorin tënd nga cdo…
  "Shqerra jote u Jesu,me zë të madh po të thërret:Dhëndër ty të dëshiroj,dhe nat e ditë të kërkoj,dhe kryqëzohem…
04/05/2016
  Që të pranosh dhe të ndjesh në zemrën tënde dritën e Krishtit duhet të shkëputesh sa më shumë të jetë e mundur nga gjërat e tokësore . Pastroje shpirtin tënd me pendimin, me veprat e mira dhe besimin e sinqërtë në të Kryqëzuarin, mbylli sytë truporë, zhyte mendjen në zemër dhe thirr pa pushim emrin e Zotit tonë Jisu Krisht. Atëherë sipas masës së zellit dhe të nxehtësisë së dashurisë tënde për të Kryqëzuarin që thërrret, do të gjesh ngushëllim. Dhe ky ngushëllim do të të bëjë të ngrihesh dhe të kërkosh një ndriçim më të madh. Kur mendja kalon një kohë në këtë punë atëherë do të prekë zemrën,do të ndritë Drita e Krishtit dhe banesa e shpirtit do të ndriçohet me ndriçim hyjnor, siç thotë Perëndia në gojën e profetit Malakia: "Por për ju që keni frikë nga ai, do të lindë dielli i drejtësisë". Kjo dritë është njëkohësisht edhe jetë sipas fjalëve të Ungjillit: "Në atë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve". Kur njeriu e shikon në brendësi dritën e përjetëshme mendja e tij pastrohet nga çdo fantazi e kotë dhe tokësore. I zhytur plotësisht në teorinë e dritës së pakrijuar harron të gjitha gjërat shqisore dhe nuk do të shikosh as veten tënde. Preferon të fshihesh në zemrën e tokës, aq sa të mos humbasësh të mirën e vërtetë, Perëndinë.   Fragment nga libri "Shën Serafimi i Sarov" Botuar…
  "Si clirimtar i rrobërve dhe mbrojtës i të vobektëve mjeku i të sëmurëve dhe përluftar i mbretërve  Dëshmor i…
"Krishti u  Ngjall " "E tregoi veten e tij të gjallë me shumë shenja pas pësimit të tij,duke u dukur…