Në një zonë të Frigjias,me forcën e Kryeëngjëllit Mikail,nga toka filloi të rrjedh ujë i shenjtëruar, ajazëm, i cili …
  Pasioni i smirës është i përhapur në cdo kohë dhe moshë.Zakonisht zhvillohet që nga moshat më të vogla.....Shën Vasili…
  (Mtth: 25:14-30) Qëllimi i paravolis së talandave për të cilën na flet  ungjillori Mattheu,është të tregohemi të vëmendshëm dhe…
  Mt.18:23-35  23 Prandaj mbretëria e qiejve ngjau me një njeri mbret, që deshi të bënte llogaritë me shërbëtorët e…
  Shën Mamanti lindi në Paflagoni të Azis së vogël  në vitin 260 pas Krishtit nga prindërit e krishterë Theodhoti…
  Nuk  është me detyrim thirrja që i bën Perëndia njeriut.As kërcënon dëshirën e atyre që nuk duan të ecin…
    Brezi i Zonjës Hyjlindëse është  një rrip i thurrur prej fije deveje ,të cilin vetë Hyjlindësja e kishte…
  "Nuk të lejohet nga ligji i Perëndisë të marrësh gruan e  vëllait,i cili jeton akoma.(nuk ka vdekur).Këto janë fjalët…
  Nëpërmjet shërimit të fëmijës të demonizuar ,Zoti ynë Jesu Krisht na mëson forcën e madhe që ka besimi,lutja dhe…
  Mt.17:14-23 14 Edhe kur erdhën ata tek turma, i erdhi pranë një njeri e i ra në gjunjë, duke…