11/10/2017
  Duhet te jemi si bletët të cilat fluturojnë lule më lule duke mbledhur nektar dhe jo si mizat.Edhe ne…
14 Janë të marrë ata që thonë:"Nuk ka Perëndi,që t'i japim llogari". Këta njerëz janë të prishur dhe ç'do gjë…
  Të sillesh me të afërmin tënd me zemër të pastër,me dashurinë që ushqen për veten. Kështu është e mundur…
  119 O Zot më lejo t'i shoh qartë ligjet e tua,që t'i ndjej deri në fund.Më ndihmo të kuptoj…
Ikonat dhe Shkrimi i Shenjtë si burime
28/09/2017
  Ikonat janë një mënyrë e mirë që fëmijët të njohin dhe të duan Krishtin dhe shenjtorët; madje edhe kur…
  Si e gjykojmë ne vlerën e një ore katekizmi? Është shumë më tepër e rëndësishme që fëmijët të lënë…
  Ti o Zot je bariu im prandaj kam gjithshka që më duhet.Ti më çon në kullota të bollshme.Ti më…
  Shkuan një herë në qelinë e Shën Paisios disa studentë,të ngarkuar me libra dhe i thonë:"At erdhëm të diskutojmë…
  Besoni te Ungjilli dhe te dëshmia e Kishës së Shenjtë dhe atëherë do të shijoni edhe në tokë bekimin…
15/09/2017
  Shumë të krishterë,edhe ata të cilën marrin pjesë shumë shpesh në jetën liturgjike të Kishës,pyesin:"Përse e Tërëshenjta nuk na…