Pse para një prifti?  Në ​vitet e hershme në kishë të krishterët  rrëfe​nin mëkatet e tyr​e​ para gjithë Kishës,njeri…
01/07/2015
  Në botën e mrekullueshme që na rrethon, në botën ujore, bimore, shtazore dhe njerëzore, ka një plan të urtë,…
Cilën rrugë të zgjedh për jetën time?
29/06/2015
  Një  murg  asket  tregoi  këto:   - Jetonte  dikur  një  murgeshë  e  cila  pati  sukses  të  madh  në  drejtim  të…
  Shenjtorët dhe etërit e Perëndisë theksojnë se Misteret e Perëndisë nuk shpjegohen me fjalë por vetëm me DHURATEN E…
  Fraza e fundit e Apostull Pavlit na jep rastin të bisedojmë për një të vërtetë tjetër dhe pasojë të…
    Shkrimi i Shenjtë nuk shkruan gjëkundi për të Djelën si ditë pushimi, por vetëm për pushimin e së…
    Për ne Ortodoksët, Tradita e Shenjtë është burimi i dytë i Zbulesës hyjnore dhe e barazvlefshme me Shkrimin…
  (Mt 6:22-33) 22 Kandili i trupit është syri. Në qoftë pra se syri yt është i kthjellët, gjithë trupi yt…
Përfundim i temës vdekja
19/06/2015
  Na këshilloi një idhujtar! Mbas gjithë këtyre, cili është përballimi ynë? Çfarë na mësoi Zoti: "Rrini zgjuar pra; sepse…
   Prandaj Perëndia ia dorëzoi papastërtisë në epshet e zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në mes…