Prova e "egos"tonë
31/03/2015
 Secili vendos për veten,nuk nuk vendos per  të tjerët.Kështu që sido që të jenë të tjerët ne mbajmë një qëndrim…
   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…
  ( Marku 10:32-45) 32 Edhe ishin në udhë duke u ngjitur në Jerusalem; edhe Jisui ishte duke shkuar përpara…
Ndershmëria
27/03/2015
  Njeriu i ditur që ka njohuri jeton sipas vërtetësisë me anë të një jete krejtësisht të ndershme. Ndershmëri do…
  Asgjë nuk është më e lartë se sa paqja e Krishtit e cila thyen çdo sulm të frymërave te…
   Lluka 1:38-24 24Edhe pas këtyre ditëve Elisabeta, gruaja e tij, u mbars; edhe e fshihte veten pesë muaj, 25duke…
  Një vit e tre muaj para se të ndërronte jetë në 29 mars1831 oshënari u bë i denjë të vizitohet nga Hyjlindësja. - Dy ditë para - tregon motra Efpraksi e Divejevos - më porositi të shkoj ta vizitoj.…
    ( Marku 9: 17-31)   17 Edhe një prej turmës u përgjigj, e tha: Mësues, prura tek ti…
Kryqi Vazhdimi nr 2
19/03/2015
    Veçse, pas këtyre, me të drejtë na lind pyetja: Nëse shenja e Kryqit ka kaq hir edhe fuqi,…
Kryqi Vazhdimi nr 1
18/03/2015
    Por, meqenëse është me të vërtetë kështu, atëherë, përse ka njerëz që mohojnë, urrejnë dhe fyejnë Kryqin? "Sepse shumë…