Duke pritur shpëtimin e gjithë njerëzimit,dashuria dëshiron të arrij deri në fund.Ndaj përqafon  jo vetëm ata që janë mbi…
30/09/2015
  Një luftëtar pasi  humbi  në betejë, qëndronte ulur mbi një shkëmb dhe mendonte dështimin e tij. I mbytur nga…
  Një oficer i propozon shokut të tij major, të shkojnë të ndjekin një koncert.Ai pranoi me kënaqësi por gjatë…
  Ungjilli i sotshëm flet për peshkatarët në liqenin e Gjenisaret-it,të cilët mohuan veten e tyre dhe ndoqën pas Krishtin.U…
  Gjërat negative,duam apo nuk duam,do ekzistojnë brenda nesh dhe do shfaqen shumë herë,do shpërthejnë me shumë forcë dhe me…
  Dashuria duron,pret,mirëkupton.E vë veten në pozitën e tjetrit,ndërton,shpëton. Dija kur është e vetme,pa dashurinë mundet të të dëmtoj.Prandaj,jo me dije…
21/09/2015
  Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. . .” (Matheu 5:11). Gëzimi është një element…
  "Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij, edhe le të ngrejë kryqin e…
    (Marku.8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush të dojë…
Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë
16/09/2015
   “Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve. Lum ju kur…