( Marku 8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush…
    Njeriu përsa i përket trupit ngjan me një qiri. Ashtu si qiriu digjet ashtu edhe njeriu vdes.Shpirti ynë…
At Thadheu i Vitovnicës MENDIME
12/03/2015
    Jeta jonë varet nga lloji i mendimeve që kultivojmë. Nëse mendimet tona janë të paqëshme dhe të qeta,…
  Agoi edhe sot. Përsëri një ditë e re në dispozicionin tonë. Perëndia i mirë, i mbushur me dhembshuri dhe dashuri na…
  Lutja ështё eksperienca mё madhёshtore e shpirtit njerёzor, dhe adhurimi ёshtё aktiviteti mё i thellё i njerёzve tё Perёndisё. “Nuk…
    Misteri i Mirosjes kryhet menjëherë mbas atij të Pagëzimit,mbledhur të dy në të njëjtin rit.Ai që kryen misterin,episkopi…
  Marku 2:1-12 Edhe pas disa ditësh përsëri hyri në Kapernaum; dhe u dëgjua se është në një shtëpi. 2…
  Programi i përditshëm  Deri në dorrezimin  e tij si murg, vazhdoi të ndjekë këtë program. Para së gjithash merrte…
    ZHYTJA E TRIHERËSHME Zhytja në ujë konsiderohet nga Kisha një porosi e vetë Krishtit.Bëhet tre herë :1" Në…
                                                                          NUNINëpërmjet veprimit të Shpirtit të Shenjtë,nuni bëhet në pagëzim "At Shpirtëror ",sepse shpirti është mbi mishin.Kështu nunët bëhen më…