Μateut  21: 1-11, 15-17    Εdhe kur u afruan në Jerusalem, dhe erdhën në Betfagji pranë Malit të Ullinjve,…
  Joani 11:1-45   Edhe ishte një i sëmurë, Llazari nga Betania, nga fshati i Marisë e i Martës, motrës…
Rreth gëzimit
02/04/2015
  Gëzimi është ushqimi i  përjetshëm i njeriut.Gëzimi, të cilin kaq shumë e duam dhe e kërkojmë.Gjeni një njeri i…
  Trupi është shërbëtor i shpirtit i cili është mbret. Perëndia shpesh herë e lejon që trupi të mundohet nga…
Prova e "egos"tonë
31/03/2015
 Secili vendos për veten,nuk nuk vendos per  të tjerët.Kështu që sido që të jenë të tjerët ne mbajmë një qëndrim…
   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…
  ( Marku 10:32-45) 32 Edhe ishin në udhë duke u ngjitur në Jerusalem; edhe Jisui ishte duke shkuar përpara…
Ndershmëria
27/03/2015
  Njeriu i ditur që ka njohuri jeton sipas vërtetësisë me anë të një jete krejtësisht të ndershme. Ndershmëri do…
  Asgjë nuk është më e lartë se sa paqja e Krishtit e cila thyen çdo sulm të frymërave te…
   Lluka 1:38-24 24Edhe pas këtyre ditëve Elisabeta, gruaja e tij, u mbars; edhe e fshihte veten pesë muaj, 25duke…