/ Predikime-Katekizma- Artikuj / E Diela IV Matheut

E Diela IV Matheut

Ungjilli E 4 Mateut

 

 

E Diela IV Matheut

Një oficer romak, kryeqindësh, i afrohet Jisuit dhe i kërkon të shërojnë shërbëtorin e tij të paralizuar. Krishti pranon të shkojë në shtëpinë e këtij pagani e ta shërojë, por oficeri i thotë “Zot, nuk jam i denjë që të më hysh nën strehë, por thuaj vetëm një fjalë, dhe shërbëtori im do të shërohet” (Mt.8:8).

Jisui u mrekullua nga besimi i këtij njeriu dhe thotë: “Me të vërtetë po ju them juve, se as në Izrael nuk kam gjetur kaq besim” (Mt.8:10). Më pas i drejtohet oficerit dhe i thotë: “Shko, edhe t’u bëftë siç besove. Dhe shërbëtori i tij u shërua që në atë çast” (Mt.8:13).

Kjo pjesë e ungjillit të dashur besimtarë na transmeton disa të vërteta.

Së pari është besimi që kishte ky njeri, i cili nuk i përkiste popullit të zgjedhur të Perëndisë, madje ishte armik dhe pushtues i Izraelit. E megjithatë Jisui është gati të shkojë në shtëpinë e tij dhe të shkelë ligjin e judenjve.

Besimi i oficerit u shoqërua me veprim konkret. Megjithëse ishte oficer i lartë i ushtrisë romake, ai nuk rri në pritje, por shkon tek Jisui me shpresën se shërbëtori i tij do të shërohej.

Gjithashtu besimi i tij shoqërohet edhe me dashurinë që kishte ai për shërbëtorin e tij. Ai i përkiste shtresës së lartë të shoqërisë romake e megjithatë ai nga dashuria që kishte për shërbëtorin e tij shkon të kërkojnë ndihmën e Jisuit.

Kryeqindësi tregoi gjithashtu edhe përulësi se megjithëse i përkiste shtresës së lartë të shoqërisë romake, ai e përul veten e tij duke kërkuar ndihmë për shërbëtorin që në fund të fundit e kishte skllav, dhe skllevërit nuk kishin asnjë vlerë dhe asnjë të drejtë në atë kohë. Madje, skllevërit nuk quheshin as njerëz, por ishin të barabartë me sendet. Përulësia e tij shkon deri në atë pikë që i thotë Jisuit se nuk është i denjë që të shkojë në shtëpinë e tij.

Një aspekt tjetër i besimit të kryeqindëshit është bindja. Duke qenë komandant në ushtrinë romake, ai e dinte shumë mirë se çfarë është bindja. Gjithashtu ai e kishte kuptuar se Krishti kishte fuqi mbi natyrën, prandaj besonte se Jisui mund ta shëronte shërbëtorin e tij vetëm me një fjalë.

Pjesa e ungjillit të sotëm mbaron me shprehjen e Jisuit: “Shko, edhe t’u bëftë siç besove. Dhe shërbëtori i tij u shërua që në atë çast” (Mt.8:13). Zoti Krisht nuk i tha shko se u shërua, por shko dhe t’u bëftë siç besove. Ishte besimi që e shëroi shërbëtorin e sëmurë. Zoti është gjithmonë i gatshëm të kryejë mrekulli në jetën tonë, por varet nga shkalla jonë e besimit nëse do të ndodhë apo jo mrekullia.

Të dashur besimtarë! Nga pjesa e ungjillit të sotëm mësojmë se besimi nuk duhet të jetë i jashtëm dhe i ftohtë. Ai nuk duhet të jetë as një besim intelektual. Besimi ynë tek Zoti Krisht duhet të jetë pikërisht si i këtij njeriu.

Të gjithë ne duhet të përpiqemi të imitojmë këtë lloj besimi. Besim me veprim; besim me shpresë; besim aktiv; besim me dashuri; besim me përulësi; besim me bindje.

Besim do të thotë zbulesë, do të thotë të besosh disa të vërteta që janë përtej mendjes sonë dhe që nuk mund të kuptohen me anë të logjikës. Besimi është dhuratë që jepet prej Perëndisë. Besimi ynë për Perëndinë duhet të shfaqet nëpërmjet dashurisë sonë në radhë të parë për familjarët e të afërmit tanë, gjithashtu edhe për të gjithë njerëzit e tjerë. Amin.

 

Përgatitur nga At Spiro Kostoli

 

E Diela IV Matheut