/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Hyrja e Hyjlindëses në Tempull

Hyrja e Hyjlindëses në Tempull

Hyrja e Hyjlindëses në Tempull

 

 Në 21 Nëntor kisha jonë kremton Hyrjen e Zonjës Hyjlindëse në Tempull.
Prindërit e Shën Marisë,Joakimi dhe Ana i luteshin Perëndisë që tju jepte një fëmijë.
Megjithëse ishin në moshë të madhe luteshin vazhdimisht duke shpresuar se Perëndia
do e përmbushi kërkesën e tyre.I premtuan Perëndisë se nëse do i dhuronte një fëmijë,
sapo të mbushi tre vjeç,do e çojnë të jetoj në Tempull,do ia përkushtojnë
fëmijën Perëndisë.
Vajza që Perëndia u dhuroi e quajtën Mari.Kur Maria mbushi moshën tre vjeçare prindërit
 e drejtë e mbajtën premtimin e tyre dhe e çuan vajzën në Tempull.
Atje e priti kryeprifti Zaharia,i ati i Shën Joan Pagëzorit.

12 vjet qëndroi e Tërëshenjta në Tempull.Hyjlindësja Mari është e vetmja femër që mblodhi gjithë
virtytet, duke qënë me të vërtetë Hirëplote. Këtë vajzë hirëplote zgjodhi Perëndia për të lindur
 Shpëtimtarin e botës,Zotin tonë Jesu Krisht.
Këtë ngjarje,Hyrjen e Hyjlindëses Mari në Tempull feston Kisha jonë sot.

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Hyrja e Hyjlindëses në Tempull