/ Category / Familja dhe Orthodhoksia

Familja dhe Orthodhoksia

  Si e gjykojmë ne vlerën e një ore katekizmi? Është shumë më tepër e rëndësishme që fëmijët të lënë…
  Folu fëmijëve rreth jetëve të shenjtorëve dhe të kremteve të mëdha Shenjtorët janë heronjtë e besimit tonë. Të rinjtë kanë nevojë për heronj,…
   Prandaj Perëndia ia dorëzoi papastërtisë në epshet e zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në mes…
  . . . Sepse do të doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë (d.m.th. i pamartuar, thotë Pavli). Por…
At Paisio i  Malit te Shenjte Kur dikur pyeti  at Paision një profesor nëse duhet fëmijët të mbajnë kreshmë, ai…
16/09/2013
Shprehja e ndërsjelltë e dhembshurisë është një element i dashurisë bashkëshortore. Dashuria tregohet me butësinë, mirësjelljen dhe interesimin. Dashuria shprehet…