/ Category / Pagëzimit

Pagëzimit

  Misteri i pagëzimit, është një nga shtatë misteret e Kishës së Shenjtë Orthodhokse.Gjatë këtij riti të lashtë,një fëmijë i…
    ZHYTJA E TRIHERËSHME Zhytja në ujë konsiderohet nga Kisha një porosi e vetë Krishtit.Bëhet tre herë :1" Në…
                                                                          NUNINëpërmjet veprimit të Shpirtit të Shenjtë,nuni bëhet në pagëzim "At Shpirtëror ",sepse shpirti është mbi mishin.Kështu nunët bëhen më…