/ Category / Virtyte

Virtyte

Lëmosha
15/06/2016
  Në kohën kur jetonte Oshënar Arseni,një grua besimtare që quhej Eleni shkonte shpesh në Manastirin e Metamorfozës së Krishtit…
Përulësia
08/06/2016
  Perëndia  ngre (lartëson) ata që  janë të përulur,jo ata që dëshirojnë madhështitë. "Lartësoi Jakovin mbi Isavin (Zan.27-28),lartësoi Josifin mbi të vëllezërit…
  Një nga shenjtorët  më të mëdhej të Kishës sonë është edhe Shën Nifoni, Patriark i Konstandinopojës, çudibërës. Shën Nifoni,…
  Virtytet -8 Që të jesh i bindur në të gjitha gjërat tek Perëndia kërkohet virtyti i durimit. Shën Pavli…
  Virtytet -7 Duke folur për përunjësinë e Krishtit, Shën Pavli thotë se Jisui ishte i bindur tek Perëndia Ati…
  Virtytet -6  Njeriu i ditur që ka njohuri jeton sipas vërtetësisë me anë të një jete krejtësisht të ndershme.…
    Virtytet -5 Virtyti i diturisë ndryshon nga njohja në atë që dituria është kuptuar normalisht si depërtim i…
      Virtytet-4 Besimi dhe shpresa shkojnë së bashku me njohjen. Ato janë ndërtuar në njohjen dhe të çojnë…
  Virtytet-3 Virtyti i shpresës shkon së bashku me fuqinë e besimit. Patriku Abraham “duke besuar kundër çdo shprese, besoi…
  Virtytet 2   Themeli i çdo virtyti dhe jete të krishterë është besimi. Besimi është zotërimi natyral i të…