/ Category / Virtyte

Virtyte

  Virtytet -8 Që të jesh i bindur në të gjitha gjërat tek Perëndia kërkohet virtyti i durimit. Shën Pavli…
  Virtytet -7 Duke folur për përunjësinë e Krishtit, Shën Pavli thotë se Jisui ishte i bindur tek Perëndia Ati…
  Virtytet -6  Njeriu i ditur që ka njohuri jeton sipas vërtetësisë me anë të një jete krejtësisht të ndershme.…
    Virtytet -5 Virtyti i diturisë ndryshon nga njohja në atë që dituria është kuptuar normalisht si depërtim i…
      Virtytet-4 Besimi dhe shpresa shkojnë së bashku me njohjen. Ato janë ndërtuar në njohjen dhe të çojnë…
  Virtytet-3 Virtyti i shpresës shkon së bashku me fuqinë e besimit. Patriku Abraham “duke besuar kundër çdo shprese, besoi…
  Virtytet 2   Themeli i çdo virtyti dhe jete të krishterë është besimi. Besimi është zotërimi natyral i të…
   Përveç lumurimeve të Jisuit, ka shumë fryte të Shpirtit të Shenjtë të numëruara në shkrimet apostolike dhe të paraqitura…
Ndershmëria
27/03/2015
  Njeriu i ditur që ka njohuri jeton sipas vërtetësisë me anë të një jete krejtësisht të ndershme. Ndershmëri do…
  Asgjë nuk është më e lartë se sa paqja e Krishtit e cila thyen çdo sulm të frymërave te…