/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  Mt.6:22-33 22 Kandili i trupit është syri. Në qoftë pra se syri yt është i kthjellët, gjithë trupi yt…
    Matth 9:36,10:1-8) 36 Edhe kur pa turmën, u dhembshurua për ta, sepse ishin të drobitur e të shpërndarë…
  Joani 7:37-52,8:12 37Edhe ditën e fundit, ditën e madhe të së kremtes, Jisui qëndroi e thirri, duke thënë: Kush të ketë…
  Joani 9:1-38 Edhe duke kaluar andej, pa një njeri të verbër që prej lindjes. 2Edhe nxënësit e tij e…
      (Mk.2:1-12) Edhe pas disa ditësh përsëri hyri në Kapernaum; dhe u dëgjua se është në një shtëpi. 2 Edhe…
  (Mtth.25:14-30) 14 Sepse do të vijë pikërisht si një njeri, që kur po largohej në dhe të huaj, thirri shërbëtorët e…
  (Llk.12:16-21)   16Edhe u tha atyre një paravoli, duke thënë: Toka e një njeriu të pasur dha shumë prodhim.…
    (Llk.8:27-39)   27Edhe kur doli në tokë, i doli përpara një njeri prej qytetit, që kishte demonë prej…
        (Llk.8:5-15)   5Doli mbjellësi të mbillte farën e tij; dhe ndërsa ai po mbillte, ca farë ra pranë…
    (Llk.6:31-36) 31Edhe siç doni t’ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni atyre po ashtu. 32Edhe nëse doni ata…