/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  Llk: 18:35-43 35 Edhe ndodhi që kur ai po afrohej në Jeriko, një i verbër po rrinte pranë udhës…
  Llk.12.16:21 16 Edhe u tha atyre një paravoli, duke thënë: Toka e një njeriu të pasur dha shumë prodhim.…
      (Llk.10:25-37) 25Edhe ja tek u ngrit një mësues ligji, duke e ngarë atë, e duke thënë: Mësues,…
20 Ishte dhe një i varfër që e kishte emrin Llazar, i cili dergjej pranë portës së atij plot me…
  Llk.8:41-56 41 Edhe ja tek erdhi një njeri që quhej Jair – dhe ky ishte i pari i sinagogës,…
  Llk.8:27-39 27 Edhe kur doli në tokë, i doli përpara një njeri prej qytetit, që kishte demonë prej shumë…
  5 Doli mbjellësi të mbillte farën e tij; dhe ndërsa ai po mbillte, ca farë ra pranë udhës, edhe…
  Lk.7:11-16 11 Edhe ndodhi që pas kësaj Jisui po shkonte në një qytet që quhej Nain; edhe shkonin bashkë…
  31 Edhe siç doni t’ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni atyre po ashtu. 32 Edhe nëse doni ata…
  1 Edhe ndërsa turma ishte duke e shtrënguar atë që të dëgjonin fjalën e Perëndisë, ai qëndronte pranë liqenit…