/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  (Mk.9:17-31)   17 Edhe një prej turmës u përgjigj, e tha: Mësues, prura tek ti tim bir që ka…
  Mk.8:34-9:1 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush të dojë të…
  Marku 2:1-12 Edhe pas disa ditësh përsëri hyri në Kapernaum; dhe u dëgjua se është në një shtëpi. 2…
    (Jn.1:44-52) 44Të nesërmen Jisui deshi të dalë në Galile; edhe gjen Filipin e i thotë: Eja pas meje.…
  (Mt.25:31-46) 31 Edhe kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, edhe gjithë engjëjt e shenjtë bashkë…
    (Llk .15:11-32) 11Përsëri tha: Një njeri kishte dy bij. 12Edhe më i vogli nga ata i tha të…
  Lk:18:10-14 Dy njerëz u ngjitën në tempull që të faleshin; njëri ishte Farise dhe tjetri tagrambledhës. 11 Fariseu qëndroi…
  Mt.15:21-28 21 Edhe Jisui, si doli andej, iku në anët e Tirit e të Sidonës. 22 Edhe ja një…
    14 Sepse do të vijë pikërisht si një njeri, që kur po largohej në dhe të huaj, thirri…
  Mt.22:36-46 35 Edhe një mësues ligji nga ata, e pyeti duke e ngacmuar atë, 36 e duke thënë: Mësues,…