/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

    (Llk.6:31-36). 31Edhe siç doni t’ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni atyre po ashtu. 32Edhe nëse doni ata…
  (Mk. 15:43-16:8) 43 erdhi Josifi që ishte nga Arimatea, anëtar i nderuar i këshillit, që edhe ai priste mbretërinë…
    Joani: 20:19-31 19Në atë ditë pra, të parën e javës, si u ngrys, edhe dyert ishin mbyllur atje…
  “…Galilea e kombeve: populli qё rrinte nё errёsirёpa dritё tё madhe…”(Mat.4,16).Errёsira ёshtё mungesa e Zotit. Drita ёshtё prezencae Tij.…
  (Llk.10:16-21)   16Ai që ju dëgjon ju, më dëgjon mua; dhe ai që nuk ju përfill ju, nuk më…
    (Marku.8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush të dojë…
      (Jn 19:6-11,13-20,25-28,,30-35). 6Kur e pane ate kryeprifterinjte dhe sherbetoret, bertiten duke thene: Kryqezoje, kryqezoje. Pilati u thote…
    (Joani. 3:13-17)   13Edhe asnjë s’është ngjitur në qiell, veç ai që ka zbritur nga qielli, i Biri…
    (Matth.22:2-14)   2 Mbretëria e qiejve është e ngjashme me një njeri mbret, i cili bëri dasmë për…
  (Llk.10:38-42,11;27-28) 38Edhe ndodhi që kur ata po shkonin, ai hyri në një fshat; edhe një grua me emrin Marta,…