/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

    ( Marku 8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush…
  Marku 2:1-12 Edhe pas disa ditësh përsëri hyri në Kapernaum; dhe u dëgjua se është në një shtëpi. 2…
   Joani 1: 44-52   44Të nesërmen Jisui deshi të dalë në Galile; edhe gjen Filipin e i thotë: Eja…