/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  ( Marku 10:32-45) 32 Edhe ishin në udhë duke u ngjitur në Jerusalem; edhe Jisui ishte duke shkuar përpara…
   Lluka 1:38-24 24Edhe pas këtyre ditëve Elisabeta, gruaja e tij, u mbars; edhe e fshihte veten pesë muaj, 25duke…
    ( Marku 9: 17-31)   17 Edhe një prej turmës u përgjigj, e tha: Mësues, prura tek ti…
    ( Marku 8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush…
  Marku 2:1-12 Edhe pas disa ditësh përsëri hyri në Kapernaum; dhe u dëgjua se është në një shtëpi. 2…
   Joani 1: 44-52   44Të nesërmen Jisui deshi të dalë në Galile; edhe gjen Filipin e i thotë: Eja…