/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

  Zoti i dha botës Frymën e Shenjtë . Dhe ata që e morën e ndjejnë parajsën brenda tyre. Ju…
  “Ai, Zoti Jezu Krisht, është Kreu i Kishës, ne jemi trupi. A është e mundur të ketë ​​boshllëk ndërmjet…
  Disa njerëz punojnë gjithë jetën për të mësuar se çfarë ka në diell, në hënë ose në ndonjë planet…
  “Personi i dobët vuan kryesisht nga dy sëmundje mendore: besimi i dobët dhe nga adhurimi për veten. Kushdo që…
  “Kur të përballeni me ndonjë dështim, mendoni se: “Zoti e sheh zemrën time dhe nëse është vullneti i Tij,…
    Zemra e butë do gjej butësi dhe zemra mëshiruese do gjej mëshirë. Ai që vuan padrejtësitë nga njerëzit,lahet…
  "Në detin e jetës që ndodhemi, herë do të kemi stuhi e herë qetësi.Por Hiri i Zotit asnjëherë nuk…
    Brenda në Kishë bëhemi një me çdo person të vuajtur, të lënduar dhe mëkatar. Askush nuk duhet të…
  Kur na akuzojnë, kur na përgojojnë, kur na ngacmojnë, kur na poshtërojnë, kur na bëjnë padrejtësi, edhe ne duhet…
  "Mos rrini dhe i numëroni mëkatet tuaja në sasi dhe cilësi. Edhe nëse vetëm një, dhe nëse keni njëmijë,…