/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

  Është e pamundur të fitosh mëkatin nëse nuk largohesh nga shkaku prej së cilit rrjedh. Arsyet kryesore janë: Shplodhja…
  Mërzitemi kur ndeshim njerëz që nuk e duan Perëndinë.Me mërzitje nuk arrijmë asgjë.As me sygjerime. Ka një sekret që…
  Thoshte një murg: Nëse do të kesh,duhet të japësh. Duhet të sakrifikosh nëse dëshiron të marrësh. Duhet të heshtësh…
  Një murg jepte këtë këshillë: Kini kujdes dhe mos u grindni. Grindja lodh gjithë ata që jetojnë me ju…
  I lumur është ai njeri që ka dashuri Perëndie sepse me dashurinë e tij i afrohet Perëndisë,sepse Perëndia është…
  " Perëndia nuk është i padrejtë që të harroj punën tuaj dhe mundimin e dashurisë që treguat për emrin…
  Nuk ekzistojnë themelet por si qëndron pallati ? Nuk ekziston prodhuesi i anijeve por si u prodhua anija? Nuk…
  Zbardheni shpirtin tuaj si dëbora e bardhë që bie.Kush e ka shpirtin të bardhë dhe të pastër,gjithmon me kujdes…
  Ata që "prehen "tek bota materiale dhe nuk shqehtësohen për shpirtin e tyre ngjasojnë me zogjtë e marrë që…
  Do vinë vite të vështira,do kemi prova të mëdha.Të krishterët do të përndiqen.Por njerëzit nuk e kuptojnë që jemi…