/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

  Më kujtohet At Porfiri që thoshte :"kur e kritikon dikë që ka faj,si do reagoj? Ç'farë do bëj? Jo…
  Të gjithë do largohemi një ditë nga këtu. Këtu jemi kalimtarë.Erdhëm që të tregojmë veprat dhe të largohemi.Të japim…
  Sa te krishterë thonë se besojnë te Perëndia pa besuar në të vërtetë! Sa gojë ngelen të heshtura kur…
    Dje u preka shumë kur fola me një vajzë të re dhe më tha : -At,ç'do vit që…
    Lexo Ungjillin e Shenjtë, kupto frymën e tij dhe bëje parimin e jetës sate. Shën Nikoni i Optinës…
  Ata që pendohen sa pë sy e faqe, nuk bëjnë vetëm një mëkat, por shumë; sepse shtyjnë edhe të…
  "Qielli është më i lartë se shirërat,dhe se dimri dhe nuk mposhtet nga askush. Ashtu edhe ne do ngelemi…
  Kamin i zjartë, shumë i madh është pendimi, të dashur. I hedh bakër, e transformon dhe e bën ar.…
  Është e pamundur të lutesh në shtëpi ashtu siç lutesh në Kishë. "Po,mundem të lutem edhe në shtëpi "thotë…
  Cfarë, pra? Të drejtët e shikojnë kur bëjnë të mirën? Ungjilli do të të mësojë duke thënë: «Tek ai…