/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Jeta dhuratë e Perëndisë

Jeta dhuratë e Perëndisë

Jeta dhuratë e Perëndisë

 

Nuk jetojmë më tepër se jemi të shëndetshëm,sepse kemi zemër të fortë ose sepse hamë shëndetshëm dhe ushqime biolo.gjike.

Sapo krijohen qelizat e zemrës të embrionit,Perëndia e bekon zemrën dhe e vë në lëvizje,thoshte një murg.
Njëkohësisht Perëndia i përcakton numrin e rrahjeve deri sa të vdesë.
Numri i rrahjeve të zemrës është i përcaktuar dhe i vendosur nga Perëndia

 

Shën Efremi i Manastirit të Shën Andreas
Përkthyer nga M.Vasili

 

Jeta dhuratë e Perëndisë