/ Category / Ngjallja

Ngjallja

  Çfarë është ajo që e bëri Kishën të shkëlqej kaq shumë?!Çfarë është ajo që ndriçoi mbarë botën?! Çfarë është…
  Në botën e sotme të çoroditur Apostull Petro na siguron se: “në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk…
  Zoti u ngjall vëllezër që të ngjallemi ne. Tani, për sa kohë ndodhemi në këtë botë, ngjallet shpirti i…