/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Krishti u Ngjall!

Krishti u Ngjall!

Krishti u Ngjall!

 

Në botën e sotme të çoroditur Apostull Petro na siguron se: “në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që i është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi”(Vep. 4:12) veç atij të Jisu Krishtit. Dhe këtë na e tregoi dhe siguroi me Mishërimin e Tij, me Mësimet e Tij, me Mrekullitë e Tij, por për më tepër me Kryqëzimin, Vdekjen dhe Ngjalljen e Tij.

Le ta bëjmë pra, Krishtin e Ngjallur gurin e themelit të jetës sonë dhe asnjë furtunë nuk do të mund ta shkatërrojë atë.

Gëzuar Pashkët!

 

Episkopi i Apolonisë Hirësi  Nikolla

 

Krishti u Ngjall!