/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Ikona ideale

Ikona ideale

Ikona ideale

 

Njeriu që krijon një ikonë ideale për veten,e bën sepse nuk e duron dot veten sic është në të vërtetë.Njeriu është krijuar për të arritur shenjtërimin.Por deri sa të gjej këtë rrugë,do kaloj shumë vështirësi.Do ta gjej,pasi të dorëzoj plotësisht veten e tij në duar të Perëndisë.
Frika,,ankthi dhe pasiguria që ndien njeriu i sotshëm,janë reagimi ndaj zërit të Perëndisë “Adam ku je?” Me jetën dhe veprat e tij,njeriu u largua nga Perëndia.Tani pra që dëgjohet zëri i Perëndisë,shfaqet frika,agonia dhe reagimi nevrik i njeriut.
Për tu cliruar nga kjo gjëndje nervoze,duhet t’i drejtohemi Perëndisë dhe të ngrihemi nga dora e Tij.

 

At Simeon Krajiopulos
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses”
Selanik

 

Ikona ideale