/ Category / Etër

Etër

  Programi i përditshëm  Deri në dorrezimin  e tij si murg, vazhdoi të ndjekë këtë program. Para së gjithash merrte…