/ Category / Jeta Shpirtërore

Jeta Shpirtërore

Mësime shpirtërore
10/06/2024
  Një grua e moshuar e sëmurë, shkonte çdo vit në Kishën e Hyjlindeses në Tinos. Shumë prej atyre që…
Mësime shpirtërore
07/06/2024
  13 Tjetër ngasje nuk ju ka ndodhur juve, përveçse ngasje njerëzore. Po Perëndia është besnik dhe nuk do t’ju…
Besimi
31/05/2024
  Njeriu e ka të pamundur vëllezërit e mi..... për të arritur ndryshimin në vetvete, përveçse nëpërmjet rrëfimit të tij,…
Mësime shpirtërore
30/05/2024
  Shën Joani i Shkallës thotë këtë: As kreshmova,as bëra agripni,as ushtrime shpirtërore nuk bëra,nuk bëra asgjë. Por u bëra…
Mësime shpirtërore
16/05/2024
  Rruga drejt përsosmërisë është e gjatë. Lutju Zotit që të të forcojë. Përballoni me durim rëniet tuaja dhe pasi…
Përpjekje shpirtërore
15/05/2024
  Rruga e të krishterit është plot me pengesa, të cilat gjithnjë e më shumë. Luftoni pra me trimëri dhe…
Forca e lutjes!
13/05/2024
  Forca e lutjes i dha fund luftrave,ndaloi betejat,zhduki furtunat,largoi demonët,hapi dyert e qiellit,zgjidhi zinxhirët e vdekjes,largoi sëmundjet,ndaloi shkatërrimet,mbajti të…
Mësime shpirtërore
25/04/2024
  Nëse nuk do ekzistonin të vobektët,nuk do mundje të laje pjesën më të madhe të mëkateve. Të vobektët janë…
Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht
08/04/2024
  Besojani shpresën tuaj vetëm te Krishti. Dhe Krishti, duke parë besimin që keni do t'ju japë shpejt gëzim. Do…
Pendimi
04/04/2024
  Nëse vdesim të penduar edhe nëse nuk mundëm të rrëfehemi, sepse rrethanat ishin të tilla që nuk arritëm të…