/ Jeta Shpirtërore / Besimi

Besimi

Besimi

 

Njeriu e ka të pamundur vëllezërit e mi…..
për të arritur ndryshimin në vetvete, përveçse nëpërmjet rrëfimit të tij, dhe Kungimit dhe pjesmarrjes së tij të rregullt në Misteret e Shenjta të Kishës.
Përpiqu sa të duash o njeri, korrigjo sa të duash, veten,nuk do të ndryshosh po të mos të të ndryshojë Krishti.
Krishti do të hyjë brenda nesh për të na ndryshuar.
Përndryshe do të punojë kot.
Hapi zemrën tënde Krishtit.
Jepini Atij një fron për t’u ulur .
Dhe atëherë do të keni bërë hapin e madh të ndryshimit tuaj.

 

At Dhimitër Panagopulos
Përkthyer nga A.Marini

 

Besimi