/ Shenjtorë dhe Etër / Tre Hierarket

Tre Hierarket

Tre Hierarket

 

Më 30 Janar Kisha jonë feston tre Hierarkët ,Shën Vasilin e Madh,Shën Grigor Teologun dhe Shën Joan Gojartin. Secili  prej Tre Hierarkëve ka ditën e tij të kremtimit.

 Shën Vasili i madh kremtohet më 1 janar, (dita e fjetjes së tij)  dhe pikërisht në këtë ditë festohet  kujtimi i tij. 
Shën Grigor Theologu ndërroi jetë  më 25 janar.
 Ndërsa  Shën Joan Gojarti ndërroi jetë , më 14 shtator , por kutimi i tij u përcaktua në  13 nëntor, për arsye se  korespondonte me ditën e Kryqit të Çmuar. 
 Mitropoliti i Efkaisë, Joan Mavropus,me ndricim prej së larti vendosi kremtimin e Tre Hierarkëve më 30 Janar. Shkaqet që sollën marrjen e këtij vendimi  ishin këto:

Në fillim të shek të XI-të shumë intelektualë të Konstandinopojës  debatonin ndërmjet tyre se cili prej Hierarkëve ishte më i vyer dhe më i rëndësishëm. Disa mbështesnin Shën Vasilin e Madh, disa Shën Grigorin Teologun dhe të tjerë Shën Joan Gojartin. Kështu të krishterët u ndanë në tre grupe. Vasilitët, Grigoritët, Joanitët. 

Këtij acarimi i dha fund mitropoliti i Efkaisë . Hierarkët iu shfaqën  Joanit  dhe në një gojë i thanë. “Ne përpara Perëndisë jemi sikurse  na sheh.Nuk kemi  as konflikte  dhe as luftë, por shkruajtëm   të tre për shpëtimin e njerëzve, sipas ndriçimit që na u dha. Dhe të parë ndër ne nuk ka, por jemi njësoj, sikurse urdhëroi Perëndia. Ndaj mblidhuni në një ditë  kremtimi për të tre, sikurse  dhe ne jemi një përpara Perëndisë”.

Kështu, mitropoliti  për të qetësuar situatën, vendosi kremtimin e Tre Hierarkëve  më 30 Janar. Tre palët u miqësuan dhe Joani Mavropusi  kompozoi  shërbesën që kryhet  më 30 Janar,në ditën e kremtimit të Tre Hierarkëve.

 

Përkthyer nga A.  Marini

 

Tre Hierarket

.
.