/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mirëmëngjes dhe një javë të bekuar!

Mirëmëngjes dhe një javë të bekuar!

Mirëmëngjes dhe një javë të bekuar!

 

 

“Luftoni fëmijët e mi, luftoni, sado qe ju lufton armiku, kini guxim dhe do fitoni.
Ne kemi Krishtin tonë, Komandantin e Përgjithshëm, i cili tha: Unë e munda botën.
Dhe ne do ta mposhtim atë, vetëm mos e humbni shpresën.
Kushdo që shpreson dhe i lutet Zotit, Zoti nuk do ta anashkalojë lutjen e tij, kur ajo është e mbushur me përulës.”

 

Shën Efremi i Arizonës
Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Mirëmëngjes dhe një javë të bekuar!