/ Category / Mrekulli

Mrekulli

  Shkoi një prift në spital për të kunguar të sëmurët.Një doktor i kërkoi që ta kungonte dhe atë,prej kurreshtjes…
    Një student nga Serbia,i quajtur Petro,i cili ishte ateist, njohu besimin në moshën 19 vjeç dhe kërkoi të…