/ Category / Misteret e kishës Ortodokse

Misteret e kishës Ortodokse

  Jo përpara ikonës,as drejtpërdrejt te Perëndia.Përderisa more vendim të rrëfehesh,duhet ta bësh rrëfimin ashtu siç e caktoi Krishti dhe…
  Duhet të rrëfehesh që të gjesh qehtësinë tënde.Je i mërzitur dhe i pikëlluar,agonia dhe mendime të shumta ta mundojnë…
  Një oficer dërgoi në Malin e Shenjtë nipin e tij në manastirin e Shën Dionisit.Djali kishte jetuar ashtu si…
    Pse para një prifti?  Në ​vitet e hershme në kishë të krishterët  rrëfe​nin mëkatet e tyr​e​ para gjithë…
    Misteri i Mirosjes kryhet menjëherë mbas atij të Pagëzimit,mbledhur të dy në të njëjtin rit.Ai që kryen misterin,episkopi…
    ZHYTJA E TRIHERËSHME Zhytja në ujë konsiderohet nga Kisha një porosi e vetë Krishtit.Bëhet tre herë : 1"…
                                                                             NUNI Nëpërmjet veprimit të Shpirtit të Shenjtë,nuni bëhet në pagëzim "At Shpirtëror ",sepse shpirti është mbi mishin.Kështu…
  Misteri i pagëzimit, është një nga shtatë misteret e Kishës së Shenjtë Orthodhokse.Gjatë këtij riti të lashtë,një fëmijë i…
  Një djalë i ri erdhi dhe më tha:" at nuk mund të korrigjohem.E di që kjo që bëj është…
    “Pendohuni” tha Zoti! Pendohuni vazhdimisht .Nuk tha pendohuni vetëm një herë,vetëm për një orë ose për një ditë…