/ Category / Jeta Shpirtërore- Lutja

Jeta Shpirtërore- Lutja

  Erdhi një ditë nje i ri dhe më tha se nuk beson se ka jetë të përjetshme... Pas pak…
  Ashtu si Perëndia të duron dhe të pranon,ashtu dhe ju duhet të duroni fëmijët tuaj. Ke për detyrë ta…
Kur ndodhesh brënda në Kishë  të mendosh se ndodhesh në qiell dhe qëndron përpara Perëndisë dhe forcave   ëngjëllore dhe vepro…
  Në darkë,pas gjithë lodhjes së ditës,përtoj të lutem....... Përse të lutem! Por si është e mundur të mos kemi…
  -At.ç’farë kuptimi ka shprehja “Lavdi më Ty o Zot”? “-Lavdi më Ty o Zot “do të thotë të bëhet…
    Trupi yt i Shenjtë o Zot Jesu Krisht Perëndia im,le të bëhet për mua fitim i jetës së…
  Le të thërrasë me gëzim tek Zoti, i tërë dheu! Këndojini emrit të tij, jepini lavde lavdërimit të tij.…
  119 O Zot më lejo t'i shoh qartë ligjet e tua,që t'i ndjej deri në fund.Më ndihmo të kuptoj…
  Ti o Zot je bariu im prandaj kam gjithshka që më duhet.Ti më çon në kullota të bollshme.Ti më…
 Himni AkathistËngjëlli kryetar u dërgua nga qielli ti thotë Hyjlindëses:Gëzohu!Gëzohu Ti me anën e së cilës do të shkëlqejë gazi;Gëzohu…