/ Category / Jeta Shpirtërore- Lutja

Jeta Shpirtërore- Lutja

  Në darkë,pas gjithë lodhjes së ditës,përtoj të lutem....... Përse të lutem! Por si është e mundur të mos kemi…
  -At.ç’farë kuptimi ka shprehja “Lavdi më Ty o Zot”? “-Lavdi më Ty o Zot “do të thotë të bëhet…
    Trupi yt i Shenjtë o Zot Jesu Krisht Perëndia im,le të bëhet për mua fitim i jetës së…
  Le të thërrasë me gëzim tek Zoti, i tërë dheu! Këndojini emrit të tij, jepini lavde lavdërimit të tij.…
  119 O Zot më lejo t'i shoh qartë ligjet e tua,që t'i ndjej deri në fund.Më ndihmo të kuptoj…
  Ti o Zot je bariu im prandaj kam gjithshka që më duhet.Ti më çon në kullota të bollshme.Ti më…
 Himni AkathistËngjëlli kryetar u dërgua nga qielli ti thotë Hyjlindëses:Gëzohu!Gëzohu Ti me anën e së cilës do të shkëlqejë gazi;Gëzohu…
  Ne manastirin Dhokiariou në Malin e Shenjtë ndodhet ikona cudibërëse  e Shën Marisë "Gorgoipikoos",(që do të thotë :shërbej -përgjigjem…
  Kur ndodhesh brënda në Kishë  të mendosh se ndodhesh në qiell dhe qëndron përpara Perëndisë dhe forcave   ëngjëllore dhe…
  Tha Zoti këtë paravoli:     "Dy njerëz hipën në hijerore që të faleshin; njëri ishte farise dhe tjetri doganier.…