/ Jeta Shpirtërore / Dashuria e Perëndisë

Dashuria e Perëndisë

Dashuria e Perëndisë

 

Të mendojmë se nuk jemi  vetëm.
Është Perëndia që na do dhe na mbron.Nuk do lejoj të pësojmë asgjë,vecse në rastin kur një pësim i yni është për të mirën tonë .
Ajo qënie e cila nuk e njeh dashurinë e Perëndisë,sado të jetë me llogjikë,është një qënie e dëshpëruar dhe jo e lumtur.Është e mjerë ajo qënie e cila nuk di të këtë dashuri.Jeta e shpirtit është dashuria.
Perëndia më do,ndaj dhe më krijoi.Ndaj më lë dhe ekzistoj akoma.Ndaj më ka dhuruar gjithë këto të mira që kam.Me do sepse është njeridashës dhe mëshirëplot.

Nëse beson kështu menjëherë do ndryshoj jeta jote.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Dashuria e Perëndisë