/ Category / Pendimi

Pendimi

  "Mos rrini dhe i numëroni mëkatet tuaja në sasi dhe cilësi. Edhe nëse vetëm një, dhe nëse keni njëmijë,…
Pendimi
04/04/2024
  Nëse vdesim të penduar edhe nëse nuk mundëm të rrëfehemi, sepse rrethanat ishin të tilla që nuk arritëm të…
Pendimi
15/01/2024
  Zoti nuk e gjykon të krishterin që mëkaton, por sepse nuk pendohet. Të mëkatosh dhe të pendohesh është njerëzore.…
  Duhet të rrëfehesh që të gjesh qehtësinë tënde.Je i mërzitur dhe i pikëlluar,agonia dhe mendime të shumta ta mundojnë…
  Një oficer dërgoi në Malin e Shenjtë nipin e tij në manastirin e Shën Dionisit.Djali kishte jetuar ashtu si…
  Një djalë i ri erdhi dhe më tha:" at nuk mund të korrigjohem.E di që kjo që bëj është…
    “Pendohuni” tha Zoti! Pendohuni vazhdimisht .Nuk tha pendohuni vetëm një herë,vetëm për një orë ose për një ditë…
Të shpejtojmë sa nuk është vonë!
13/10/2017
  Pengesa për të arritur drejt rrëfimit është krenaria dhe egoizmi.Si do i them mëkatet e mia? Na zë turpi…
02/11/2016
  Kur një mëkatar nuk dëgjon tani këshillat dhe nuk i pranon tani paralajmërimet,do pranoj nxitjet e etërve shpirtëror dhe…
Pendimi
03/06/2016
  Një i ri u shthur, por u pendua kaq shumë saqë la botën dhe u bë murg. Bëri një kasolle në…