/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim

 

Prandaj Perëndia i caktoi njeriut ëngjëll mbrojtës që ta ndihmoj.Prandaj i dha Hirin e Shpirtit të Shenjtë që ta forcoj.Prandaj u vendos prej Kishës Misteri i Rrëfimit,d.m.thënë larja,pastrimi prej mëkateve dhe ati shpirtëror për të na këshilluar.Prandaj u caktua shpërblimi nëse fiton dhe dënimi nëse humb.
Perëndia e lejoi djallin ta shtrjerë njeriun në ngasje që t’i forcoj besimin,që njeriu ta mbështesë të gjithë shpresën e tij te Perëndia dhe jo te fuqia e tij,që të marrë shpërblim më të madh.
Perëndia e lejon djallin ta provokoj njeriun,por kurrë nuk e lejon t’i sjelli ngasje rreth besimit të tij.Vetëm njeriun egoist dhe të pabesë Perëndia e lë të provohet nga i ligu që të përulet dhe të kërkoj ndihmë nga Perëndia.
Por njeriut iu dha fuqia për t’i rezistuar të ligut,për ta mposhtur dhe për ta larguar atë.

 

Arqimandrit Maksimo Panajiotis.
Përkthyer nga A. Marini

 

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim