/ Problematika Moderne / Pse shohim në ëndërr të vdekurit?!

Pse shohim në ëndërr të vdekurit?!

Pse shohim në ëndërr të vdekurit?!

 

Sic është e ditur shpirtrat e njerëzve jetojnë edhe pas vdekjes.Shpirtrat e të drejtëve “parashijojnë ” gëzimin e parajsës,ndërsa shpirtrat e mëkatarëve dhimbjen e ferrit.Kështu bëhet e mundur që nga Perëndia,për një arsye që Ai vetëm e di,të lejoj që shpirti i një të vdekuri të shkoj te familjarët duke i dhënë një mesazh hyjnor.Të tilla mesazhe ,nëpërmjet ëndrrave,kemi në Dhjatën e Vjetër  edhe në Dhjatën e Re.Por ëndrrat duan edhe kujdes të madh sepse nëpërmjet tyre satanai  mashtron shumë njerëz.Ati shpirtëror mund të na ndihmoj me shpjegimin e ëndrrave duke na këshilluar sic duhet.

Mirë është të mos i japim rëndësi ëndrrave sepse zakonisht lidhen me ato që mendojmë dhe jetojmë gjatë ditës.

 

Përkthyer nga A. Marini

 

Pse shohim në ëndërr të vdekurit?!