/ Category / Didactike

Didactike

    Të dashur besimtarë! Sot, të dielën e parë të kreshmëve, e cila quhet e Diela e Orthodhoksisë, Kisha…
  Egoizmi është ai që nuk na lë të besojmë. Shpesh fantazojmë se jemi më të mirë se të tjerët.Por…
  5 Doli mbjellësi të mbillte farën e tij; dhe ndërsa ai po mbillte, ca farë ra pranë udhës, edhe…
Jeta Shpirtërore
13/10/2023
  Më pyeti dikush që nuk bënte jetë shpirtërore:"Ne që bëjmë jetë bashkëshortore dhe që jemi të rrethuar nga kaq…
  Nuk jetojmë më tepër se jemi të shëndetshëm,sepse kemi zemër të fortë ose sepse hamë shëndetshëm dhe ushqime biolo.gjike.…
  20 O vëllezër, mos u bëni fëmijë nga mendja; po bëhuni foshnjë për të keqen, edhe të përsosur nga…
27/09/2023
  Sa peshon Një ateist tallej një ditë me një prift duke ithënë:Na flisni përditë për peshën e mëkateve por…
I krishteri i vërtetë
13/09/2023
''I krishteri i vërtetë është i plotësuar ,i mbushur brenda tij. Njerëzit që janë larg Perëndisë,duke mos pasur Krishtin brenda…
Drita e jetës!
11/09/2023
    Drita e jetës! Ashtu si ai që humbi dritën dhe pengohet në shumë pengesa,kështu dhe ai që do…
Didaktike
04/09/2023
  Bekim i madh është të kesh dikë që të tërheq në lartësitë e jetës shpirtërore,te hyjnoret dhe jo tek…