/ Predikime-Katekizma- Artikuj / 1 Kor.14:20-25

1 Kor.14:20-25

 

20 O vëllezër, mos u bëni fëmijë nga mendja; po bëhuni foshnjë për të keqen, edhe të përsosur nga mendja.
21 Sepse në ligj është shkruar: “Se me të tjera gjuhë, e me të tjera buzë, do t’i flas këtij populli; po as kështu nuk do të më dëgjojnë”, thotë Zoti.
22 Prandaj gjuhët janë shenjë jo për ata që besojnë, po për jobesimtarët; edhe profecia jo për ata që nuk besojnë, po për ata që besojnë.
23 Në u mbledhtë pra gjithë kisha në një vend, edhe të gjithë të flasin gjuhë të panjohura, e të hyjnë njerëz të paditur ose jobesimtarë, a nuk do të thonë se jeni të shkalluar?
24 Po në profetizofshin të gjithë dhe të hyjë një jobesimtar ose i paditur, ky qortohet prej të gjithëve, e gjykohet prej të gjithëve.
25 Edhe kështu të fshehtat e zemrës së tij shfaqen; edhe kështu do të bjerë me faqe përmbys, e do t’i falet Perëndisë, duke predikuar se Perëndia me të vërtetë qenka ndërmjet jush.

Marrë nga :Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

 

1 Kor.14:20-25