/ Category / Sekte të tjera

Sekte të tjera

  Pse ne të Krishterët e quajmë të Tërëshenjtën Hyjlindëse? Protestantët nuk pranojnë ta quajnë të Tërëshenjtën “Hyjlindëse”, sepse thonë…
  Kisha Orthodhokse i kushton pelegrinazh nderues dhe respektues personit të Hyjlindëses, e cila u bë ura që bashkoi tokësorët…
    Agjërimi sipas dëshmisë së Vasilit të Madh, është porosia më e vjetër e dhënë prej Perëndisë në krijesat…
    DALLIMET ME TE KRISHTERET  4. Cilat janë dallimet e tyre me doktrinën dogmatike të Kishës sonë. 1. Mohojnë Traditën e…
  Përveç ikonave, protestantët dhe dëshmimtaret e Jahovait  pozicionohen edhe kundër kryqit të çmuar. Thonë se tjetër gjë është kryqi…
  Na akuzojnë protestantët se u kushtojmë adhurim të madh ikonave të Shenjta dhe lipsaneve të Shenjta.I informojmë se nuk…
    Shkrimi i Shenjtë nuk shkruan gjëkundi për të Djelën si ditë pushimi, por vetëm për pushimin e së…
    Për ne Ortodoksët, Tradita e Shenjtë është burimi i dytë i Zbulesës hyjnore dhe e barazvlefshme me Shkrimin…
  MBISHKRIMIN E SHENJTE Kur themi Shkrimi i Shenjtë nënkuptojmë tërësinë e Librave të Shenjta që janë shkruar me ndriçimin…
  Kur dëgjojmë fjalën Protestantë të mos mendojmë se kemi të bejmë me një kishë unike njerëzish, që kanë të…