/ Category / Apostulli

Apostulli

  8 E besueshme është fjala; edhe këto dua t’i vërtetosh, që të kujdesen ata që i kanë besuar Perëndisë…
    Apostulli i të Djelës Vep.2:1-11 1 Edhe kur erdhi dita e Pendikostisë, ishin të gjithë me një zemër,…
  Vep.20:16-18 , 28-36 16 Sepse Pavli e kishte parë të udhës të lundrojë anash Efesit, që të mos e…
  16 Edhe kur po vinim ne për t’u lutur, u takua me ne një shërbëtore që kishte frymë Pitoni,…
    Vep.11:19-30 19 Ata pra që u shpërndanë nga përndjekja që u bë për Stefanin shkuan deri në Finikë…
  32 Edhe Pjetri, duke shkuar nëpër gjithë ato vende, zbriti edhe te shenjtët që ishin në Lidë. 33 Edhe…
    Veprat e Apostujve Vep.6:1-7 1 Edhe në ato ditë kur po shumoheshin nxënësit, u bë një ankim prej…
  Hebr.7:13-20 Premtimi i pakthyeshëm i Perëndisë 13 Sepse Perëndia, kur i premtoi Abrahamit pasi s’kishte asnjë më të madh,…
  1 Kor.6:12-20 2 Të gjitha më lejohen, por jo të gjitha sjellin dobi; të gjitha më lejohen, por unë…
  10 Po ti i re prapa mësimin tim, sjelljet, qëllimin, besimin, zemërgjerësinë, dashurinë, durimin, 11 përndjekjet, pësimet, që më…