/ Category / Apostulli

Apostulli

  1 Kor.6:12-20 2 Të gjitha më lejohen, por jo të gjitha sjellin dobi; të gjitha më lejohen, por unë…
  10 Po ti i re prapa mësimin tim, sjelljet, qëllimin, besimin, zemërgjerësinë, dashurinë, durimin, 11 përndjekjet, pësimet, që më…
  Apostulli i të Djelës 2 Kor.6:16-7:1 16 Apo ç’bashkim ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli…
  1 Tim. 4:9-15 9 E besueshme është fjala dhe e denjë për t’u pranuar. 10 Sepse për këtë edhe…
    4 Kur të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju bashkë me të do të shfaqeni në lavdi.…
  Kol.3:4-11 4 Kur të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju bashkë me të do të shfaqeni në lavdi.…
  Efes.5:8-19 8 Sepse dikur ishit errësirë, po tani jeni dritë në Zotin. Ecni si bij drite, 9 sepse fryti…
  Efes. 2:14-22 14 Sepse ai është paqja jonë, ai që i bëri të dyja një, edhe rrëzoi murin ndërmjetës…
    2.Kor.9: 6-11 Edhe këtë e them, se ai që mbjell me kursim, edhe do të korrë me kursim;…
  Gal.6:11-18 11 Shikoni me çfarë shkronjash të mëdha ju shkrova me dorën time. 12 Sa duan të duken të…