/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Tit:3:8-15

Tit:3:8-15

Tit:3:8-15

 

Letra e Apostull Pavlit drejtuar Titos

8 E besueshme është fjala; edhe këto dua t’i vërtetosh, që të kujdesen ata që i kanë besuar Perëndisë të jenë të parë për punë të mira. Këto janë të mirat e të dobishmet për njerëzit.
9 Po nga debate të marra, e gjenealogji njerëzish, e grindje, edhe luftra ligji largohu, sepse janë të padobishme e të kota.
10 Nga njeriu përçarës, si ta mësosh një herë e dy herë, hiq dorë,
11 duke ditur se i tilli është i prishur, edhe mëkaton, sepse e ka dënuar veten.
12 Kur të dërgoj Artemain ose Tihikun tek ti, shpejto të vish tek unë në Nikopojë, sepse atje vendosa të dimëroj.
13 Ligjtarin Zina dhe Apolloin përcilli me kujdes, që të mos u mungojë atyre asgjë.
14 Edhe le të mësojnë edhe tanët të jenë të parë për punë të mira për nevojat e domosdoshme, që të mos jenë të pafrytshëm.
15 Të përshëndesin të gjithë ata që janë bashkë me mua. Përshëndeti ata që na duan në besim. Hiri qoftë bashkë me të gjithë ju. Amin.

 

Marrë nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë