/ Category / Didaktikë

Didaktikë

  Llk: 18:35-43 35 Edhe ndodhi që kur ai po afrohej në Jeriko, një i verbër po rrinte pranë udhës…
    Nëse të krishterët do ishin besimtar në të vërtetë,mëshirues dhe zemërdhembshur,heretikët dhe ateistët nuk do të ekzistonin. Asnjë…
  Të pasurit mund të justifikohen me lëmoshë, por të varfërit mund të justifikohen me durim! Nëse ju vjen ndonjë…
  Gjithshka që bën Perëndia është në dobi të shpirtit tonë.Qoftë sëmundje,qoftë ngasje ,për të mirën tonë e lejon. Ne…
  Llk.12.16:21 16 Edhe u tha atyre një paravoli, duke thënë: Toka e një njeriu të pasur dha shumë prodhim.…
  Rruga që të çon drejt përsosmërisë është e gjatë. Lutju Zotit që të të forcojë. Përballoni rëniet tuaja me…
  Ashtu si Perëndia të duron dhe të pranon,ashtu dhe ju duhet të duroni fëmijët tuaj. Ke për detyrë ta…
  Tregoog që quhet "Sirena",që kur dikush e dëgjon zërin e tij melodioz ,aq shumë robërohet saqë e ndjek në…
01/09/2023
  Lotët që derdhim kur bëjmë lutjen do të thonë që Zoti hodhi sytë e Tij mbi ne. Këto lotë…
  Të dashur besimtarë! Duke përjetuar dinamikën dhe gëzimin që na ofrojnë të kremtet e mëdha që sapo kremtuam, Kryepiskopi…