/ Category / Didaktikë

Didaktikë

  Të dashur besimtarë! Duke përjetuar dinamikën dhe gëzimin që na ofrojnë të kremtet e mëdha që sapo kremtuam, Kryepiskopi…
  E Diela 13 Llukait “Mësues i mirë, ç’të bëj që të trashëgoj jetë të përjetshme?” (Llk.18:18). Të dashur besimtarë:…
  Është e pamundur të fitosh mëkatin nëse nuk largohesh nga shkaku prej së cilit rrjedh. Arsyet kryesore janë: Shplodhja…
  Thoshte një murg: Nëse do të kesh,duhet të japësh. Duhet të sakrifikosh nëse dëshiron të marrësh. Duhet të heshtësh…
"Zot Jesu Krisht mëshiromë"
10/11/2021
  Lutja "Zot Jesu Krisht mëshiromë mua mëkatarin"- është një rrugë shumë e shkurtër që të sjell në kontakt me…
  I lumur është ai njeri që ka dashuri Perëndie sepse me dashurinë e tij i afrohet Perëndisë,sepse Perëndia është…
    Të dashur besimtarë! Ungjilli i shenjtë në tërësinë e tij megjithëse është shkruar përpara dy mijë vitesh, ai…
    Pasazhi i Ungjillit: Ungjilli i Mateut 17:1-9 Pasazhi i Apostullit: Letra e Dytë e Pjetrit 1: 10-19  …
  (Joani 9:1-38) Krishti u ngjall! Rabbi, cili mëkatoi, ky apo prindërit e tij, që të lindë i verbër? (Jn.…
  (Marku 15:43,16:8) Krishti u Ngjall! "Pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve?Ai nuk është këtu,por është ngjallur.Shkoni shpejt…