/ Jeta Shpirtërore / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

13 Tjetër ngasje nuk ju ka ndodhur juve, përveçse ngasje njerëzore. Po Perëndia është besnik dhe nuk do t’ju lërë të ngiteni tej fuqisë suaj, po bashkë me ngasjen do t’ju tregojë rrugë shpëtimi, që të mund të duroni.

 

Apostull Pavli1 Kor.10:13

Përkthyer nga M.Vasili

 

Mësime shpirtërore