/ Category / Shpirti i Shenjtë

Shpirti i Shenjtë

  1)Shpirti i Shenjtë i dhuron jetë krijesave dhe i forcon ato.I jep kafshëve jetë,njerëzve mendje dhe të krishterëve jetën…
  Drita e pakrijuar  Hiri i Shpirtit të Shenjtë është dritë dhe e ndriçon njeriun. Zoti shpesh e shfaqte para…