/ Jeta Shpirtërore- Lutja / Lutja e Jesuit

Lutja e Jesuit

Lutja e Jesuit

 

Tha Zoti këtë paravoli:

    “Dy njerëz hipën në hijerore që të faleshin; njëri ishte farise dhe tjetri doganier. Fariseu ndenji e u fal: “O Perëndi, të falënderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, rrëmbyes i paudhë, kurvar ose si ky doganier. Agjëroj dy herë në javë, jap të dhjetën për të gjitha ç’ka kam”. Doganieri, që kishte qëndruar larg dhe nuk donte t’i hidhte sytë në qiell, rrihte kraharorin duke thënë: “O Perëndi, përdëllemë mua fajtorin!” Po ju them juve, se ky zbriti në shtëpinë e tij më i drejtësuar se ai, sepse kushdo që ngre lart veten e tij do të përulet; dhe ai që përul veten e tij, do të ngrihet lart” (Lluk.18:9-14).

  Doganierët ishin nëpunës, të cilët merrnin me qira nga shteti romak me ankand doganat, që atëherë ishin të shumta, si p.sh kalimet në arteriet kryesore rrugore, në ngushtica, në porte etj., d.m.th kyçet e tregtisë së jashtme dhe të brendshme.
 
  Më pas, për të mbuluar pagesën dhe për të pasur fitim ata vinin arbitrarisht taksa doganore. Tregtarët e gjorë ishin të detyruar të paguanin, pasi i detyronte ligji. Kështu, doganierët ishin kusarë të ligjshëm. Për pasojë fjala “doganier” mori kuptimin e më të padrejtit, të urryerit dhe të pështirit së bashku, pasi bashkëpunonte me pushtuesit idhujtarë. Doganieri nga gjinia mashkullore dhe prostituta nga gjinia femërore, konsideroheshin njerëzit më mëkatarë.

  Megjithatë doganieri u shpall nga Krishti i drejtë.

    Përse? Si? E drejtësoi vetënjohja e tij në përulësi dhe kërkimi i përdëllimit hyjnor. “O Perëndi, falmë mua mëkatarin”. Përkthimi më i saktë është: “Të të vijë keq për mua mëkatarin”. Këto pak fjalë u bënë çelësi i përdëllimit hyjnor.
    Këtë lutje të shkurtër e përdorim sot edhe ne. Por ne gjithashtu, më shpesh përdorim një lutje tjetër të shkurtër, që është përkthim dhe analizë e lutjes së doganierit. Ne nënkuptojmë se ajo që u quajt “Lutja e Jisuit”: “O Zot, Jisu Krisht, mëshiromë mua mëkatarin”, “O Zot Jisu Krisht, Bir i Perëndisë”korrespondon me “O Perëndi”, ndërsa “mëshiromë mua mëkatarin” me “falmë mua mëkatarin”.

 

 KISHA ORTODOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE 

Lutja e Jesuit