/ Category / Dashuria

Dashuria

  Të duam të afërmin tonë dhe do ta duam Krishtin. Të duam ata që na shajnë, armiqtë tanë dhe…
Mësime shpirtërore
19/02/2024
  A nuk e shikon se sa blasfemohet Perendia ç'do ditë? Sa shahet përditë nga ata që nuk e besojnë…
  Synoni te dashuria . Kërkoni ç'do ditë nga Perëndia dashurinë. Bashkë me dashurinë vinë dhe gjithë mirësitë dhe gjithë…
Dashuria e Perëndisë
29/09/2023
  Ashtu si zogu nuk mund të fluturoj me një krah por i ka nevoj të dy,ashtu dhe njeriu që…
Me të mirë dhe me dashuri
28/09/2023
  Njeriu është i krijuar i qetë dhe i llogjikshëm dhe inati nuk i shkon natyrës së tij. Ndërsa me…
  Në folça gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, e të mos kem dashuri, jam sibakër që kumbon, a si…
  "Të jetoni brënda dashurisë se Perëndisë.Ajo(dashuria)  të jetë udhërrëfyesi juaj,frymëmarrja juaj."Perëndia është dashuri dhe ai që qëndron në dashurinë…
    Ekzistojnë njerëz të cilët nuk besojnë te Perëndia dhe megjithatë bëjnë shumë vepra të mira.A do të shpëtojnë…
  Me të afërmin duhet të sillemi me shumë takt sa që të mos e prekim as edhe me një…
Dashuria
02/11/2017
  Dashuria,çelësi që hap gjithë dyert e sjelljes njerëzore.Ilaçi që kuron gjithë sëmundjet e shpirtit dhe të trupit.Një Shenjtë thosh:"…