/ Jeta Shpirtërore / Me të mirë dhe me dashuri

Me të mirë dhe me dashuri

Me të mirë dhe me dashuri

 

Njeriu është i krijuar i qetë dhe i llogjikshëm dhe inati nuk i shkon natyrës së tij. Ndërsa me dashurinë gjithmon lulëzon dhe bindet.
Me të mirë dhe me dashuri mund të bësh shumë njerëz të qehtësohen .
Kur ekziston dhe mirësia,atëherë e bën si një engjëll të Perëndië.

Kush e humb kontrrollin dhe kur ka të drejtë edhe kur nuk ka,ai nuk e pranon shpëtimin e tij.
Ndërsa ai që e pranon,qoftë me vështirësi ose pa vështirësi,ai shumë shpejt do arrij faljen e mëkateve .

 

Shën Joani i Shkallës
Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Me të mirë dhe me dashuri