/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

 

“Ashtu si dylli, nëse nuk nxehet dhe zbutet shumë, nuk mund pëepunohet dhe nuk mund të marrë vulën që i vendosim, ashtu edhe njeriu, nëse nuk sprovohet nga mundimet dhe sëmundjet, nuk mund të marrë vulën e virtyteve të Zotit.”

 

Shën Dhiadhiho i Fotikisë
Përkthyer nga M.Vasili

 

Mësime shpirtërore