/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt

Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt

Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt

 

“Lum të varfërit në shpirt, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve” (Matheu 5:3). Ky lumurim i parë është kushti themelor për të gjithë përparimin dhe rritjen shpirtërore të njeriut. Para çdo gjëje tjetër, nëse një person do që të jetojë jetën e Perëndisë, ai duhet të jetë i varfër në shpirt. Të jesh i varfër në shpirt do të thotë të njohësh qartë se nuk ke asgjë që të mos e kesh marrë nga Perëndia, që gjithçka e ke nga hiri i Perëndisë. Kjo varfëri e bekuar është quajtur “shpirtërore” në Ungjillin e Shën Matheut, sepse, para së gjithash, është një qëndrim i mendjes dhe i zemrës, një bindje e shpirtit. Është gjendja e njeriut në boshllëkun dhe hapjen tërësore para Perëndisë, kryesisht në lidhje me gjërat e Shpirtit, domethënë, të kuptimit dhe të ndriçimit, të vullnetit dhe dëshirës.

 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

 

Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt